Etiket: diğer bir faktör de şeffaflığı arttırmaktır